Διαδικασία ανάδειξης ΑΣ 19ου ΣΝΠ Αθηνών (Αν. 21/17)

05 Οκτ

Λόγω προσεχούς λήξης της εντολής διοίκησης του νυν Αρχηγού, η Περιφέρεια ενεργοποιεί τη διαδικασία ανάδειξης νέου Αρχηγού Συστήματος.

Συνημμένα:

Ανάδειξη ΑΣ 19 Ανακοίνωση 2117