Η Προσκοπική Κίνηση

Μια Κίνηση…

 • Αυτό-διαπαιδαγώγησης για Νέους
  • Με Σκοπό
  • Με Αρχές
  • Με Μέθοδο
 • Για Νέους και ιδιαίτερα για εφήβους
 • Νέων που υποστηρίζονται από Ενήλικες
 • Ανοικτή σε όλους
 • Εθελοντική
 • Μη κομματική
 • Ανεξάρτητη
 • Συμπληρωματική προς τους άλλους φορείς διαπαιδαγώγησης (οικογένεια–σχολείο)

Κατάλληλη για νέους ανθρώπους

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων λειτουργεί από το 1910 σε όλη την Ελληνική επικράτεια και σε πολλές Ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Απασχολεί παιδιά και εφήβους από 7 μέχρι 18 ετών, που χωρίζονται σε τρεις κλάδους ανάλογα µε την ηλικία τους, και νέους έως 30 ετών. Έτσι οι κλάδοι είναι συνολικά τέσσερις: τα Λυκόπουλα από 7 έως 11 ετών, τους Προσκόπους από 11 έως 15 ετών, τους Ανιχνευτές από 15 έως 18 ετών και το Προσκοπικό Δίκτυο από 18 έως 30 ετών. Και οι τέσσερις Κλάδοι λειτουργούν µε την επίβλεψη και την ευθύνη εκπαιδευμένων ενηλίκων εθελοντών που τους βοηθούν ν’ ανακαλύπτουν τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους και να διαπαιδαγωγούνται στη συνεργασία και την υπευθυνότητα.

Σήμερα το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, µε 25.000 µέλη, είναι n μεγαλύτερη και παλαιότερη απ’ όλες τις οργανώσεις νέων στην Ελλάδα.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι µία σύγχρονη Κίνηση για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες. Αγκαλιάζει όλα τα σύγχρονα προβλήματα της νεολαίας µας. Από την εκπαίδευση μέχρι την ανεργία και από τα ναρκωτικά μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος.