Όροι χρήσης και λειτουργίας

Όροι Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

Όροι Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

Στόχος του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η παροχή ορθών και ενημερωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικά με την ΠΕ Αθηνών. Η ΠΕ Αθηνών καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διασφάλιση των εν λόγω πληροφοριών καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων αλλά παρά ταύτα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

H ΠΕ Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του δικτυακού τόπου και προκαλούνται από πιθανά τεχνικά προβλήματα.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των υπόλοιπων σελίδων ή/και των υπηρεσιών που παρέχονται. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η χρήση του χώρου αυτού σημαίνει ότι αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στους δικτυακούς τόπους scoutsofathens.gr .

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο δικτυακό τόπο της  ΠΕ Αθηνών, διατίθενται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Επιτρέπεται η χρήση τους και η αναπαραγωγή τους, ολική, μερική ή περιληπτική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου και υπάρχει ευκρινής και διακριτή αναφορά στην πηγή. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΣΕΠ και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΣΕΠ.

Κατ” εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση αντιγράφων των αρχείων του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς προηγούμενη άδεια, σε δικτυακούς τόπους  ή έντυπα που ανήκουν σε κλιμάκια (Εφορείες ή Συστήματα) του Σ.Ε.Π. εφόσον ρητά αναφέρεται η προέλευση των αρχείων.

Εξαιρείται των απαγορεύσεων η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ΠΕ Αθηνών από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Η επικοινωνία μεταξύ των βαθμοφόρων της Π.Ε. Αθηνών αφορά σε προσκοπικά ζητήματα, ζητήματα επικαιρότητας και απόψεις ευρύτερου ενδιαφέροντος. Δεν αντικαθιστά τα όργανα του Σ.Ε.Π., εντός των οποίων επιλύονται τα εσωτερικά θέματα των προσκοπικών κλιμακίων.

Τα μηνύματα, τα σχόλια και οι αναρτήσεις εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις και οφείλουν να φέρουν το ονοματεπώνυμό του συντάκτη τους, ο οποίος έχει όλη την ευθύνη για τα γραφόμενά του, χωρίς να μεταφέρει ιδέες, απόψεις και χαρακτηρισμούς τρίτων. Τo περιεχόμενο πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, ήθος και σεβασμό, να προάγει το διάλογο, την πρόταση και την προσπάθεια για το καλό, σύμφωνα με τις αρχές του προσκοπισμού.

Περιορισμός ευθύνης της ΠΕ Αθηνών

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ΠΕ Αθηνών. και ο διαχειριστής του Δικτυακού τόπου (αμφότεροι εφεξής αναφερόμενοι για χάριν ευκολίας ως «ο διαχειριστής»), δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής. Ο διαχειριστής έχει ευθύνη μόνο για το περιεχόμενο που βρίσκεται στους δικτυακούς τόπους scoutsofathens.gr . Ο διαχειριστής δεν έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που λειτουργούν κάτω από το όνομα χώρου pyva.gr. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τέτοιων δικτυακών τόπων οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους διαχειριστές των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και σελίδων, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Η παρούσα σύμβαση χρήσης και η προσφερόμενη ενημέρωση καλύπτει μόνο τις διαδικτυακές εφαμογές που βρίσκονται στα ονόματα χώρου scoutofathens.gr . Ο διαχειριστής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή banners, ή ακόμα και άλλων σελίδων που φιλοξενούνται κάτω από το ευρύτερο όνομα χώρου sep.org.gr (της μορφής όνομα.sep.gr. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων (φωτογραφίες – ονόματα)

Οι αναρτήσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα τρίτων, όπως για παράδειγμα ονόματα ή φωτογραφίες. Στην περίπτωση αυτή ο συγγραφέας της ανάρτησης οφείλει να έχει λάβει τη συγκατάθεση των  προσώπων αυτών  (και σε περίπτωση ανηλίκων, των γονέων ή κηδεμόνων τους) πριν από τη δημοσίευση της ανάρτησης. Σε περίπτωση που δημοσιευθεί φωτογραφία ή άλλο προσωπικό δεδομένο κατά παράβαση του παραπάνω όρου ο διαχειριστής θα τη διαγράψει άμεσα ενώ η ευθύνη βαρύνει πάντα το χρήστη. Για τέτοιες παραβάσεις πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εφορεία Πληροφορικής (μέσω της ιστοσελίδας)

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του δικτυακού τόπου και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ευθύνη που έχετε αναπαράγοντας περιεχόμενο του κόμβου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή αποστέλλοντας μήνυμα στη οργανωτική επιτροπή της ΠΕ Αθηνών ή μέσω της ιστοσελίδας.

Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτεται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε μέσω της ιστοσελίδας για να προχωρήσουμε στην άμεση αντιμετώπισή του.